Skilda åsikter om utförsäljning av allmännyttans lägenheter i Göteborg

Att det har byggts för lite och att allmännyttan har en mycket viktig roll att spela för att klara bostadsförsörjningen i Göteborg var de åtta kommunpolitikerna i panelen helt överens om. Men i fråga om utförsäljningar/ombildningar av allmännyttan gick i åsikterna isär.

Under lördagen arrangerade Hyresgästföreningen Hyresgästernas Dag och ett av inslagen under dagen var en bostadspolitisk debatt som hölls i Arena: Första Lång. Åtta av partierna i kommunfullmäktige deltog så för enkelhetens skull fick politikerna ”duellera” två och två runt samma frågor.

Främst kom debatten att kretsa kring utförsäljningar/ombildningar samt renoveringar av allmännyttans bestånd.

  • Att sälja ut till privata fastighetsägare ligger inte i toppen på vår agenda, säger Axel Josefson, Moderat biträdande kommunalråd i Göteborg. Men när det kommer till att finansiera nybyggnation kan man behöva titta på att sälja ut delar av beståndet.

Liknande tongångar kom även från Socialdemokraten Johannes Hulter, förste vice ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg.

  • Om det skulle visa sig nödvändigt så är vi inte främmande för utförsäljningar, säger han. Vi måste kunna göra den typen av affärer om det sker för att stärka allmännyttan i stort. Men hyresgästerna har ingen anledning att vara oroliga eftersom vi i så fall självklart ska sälja till seriösa köpare.

Andra partier var desto mer negativa. Vänsterns kommunalråd Daniel Bernmar motsatte sig alla former av ombildningar och utförsäljningar och pekade i stället på bostaden som en mänsklig rättighet och på behovet av att stärka allmännyttans ställning. Även Vägvalets representant i panelen Claes Westberg och Feministiskt initiativs Emma Lidar var negativa.

  • Mer bostadsrätt är inte lösningen, säger Emma Lidar. Det är hyresrätter som saknas, inte bostadsrätter och med fler ombildningar försvinner hyresrätter från marknaden.

Martin Wannholt från Demokraterna drev en helt egen linje.

  • Vi säljer inte ut en enda lägenhet till privata ägare, det behövs inte försäljningar för att få råd att bygga. Däremot vill vi stötta ombildningar i områden som domineras av hyresrätter så att även människor med låga inkomster kan få möjlighet att äga sitt boende.

Även David Lega, Kristdemokraternas kommunalråd var positiv till ombildningar till bostadsrätter.

  • Alla ska kunna få möjlighet att köpa sin bostad om man vill så för oss är det helt okay om fler vill vara med.

Även i frågan om renoveringar var partierna överens om att hyresgästerna behöver få större inflytande och att det ska finnas olika renoveringsnivåer att välja bland och flera var även inne på att det behövs ett nollalternativ, alltså renovering utan någon höjning alls.

Till dem hörde Emmali Jansson, Miljöpartisk ordförande i byggnadsnämnden.

  • Fastighetsägarna måste sluta lyxrenovera mot hyresgästernas vilja. I Hammarkullen arbetar Bostadsbolaget med ett nollalternativ, säger Emmali Jansson som också pekade på behovet av att återinföra skattefria underhållsfonder.