Helena Frisk ordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt

Helena Frisk omvaldes till ordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt!

Hyresgästföreningen i Region Mitt (Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län) höll sitt årsmöte i Örebro den 21 april. Ett 100-tal ombud, regionstyrelse och anställda var där. Martin Hofverberg, chefsekonom på riksförbundet talade kring temat ”Hyresgästernas val – vad säger partierna?”. Han gjorde en analys över de förslag som partierna lagt i riksdagen kring bostadsfrågan och kunde konstatera att vi står inför ett vägskäl i bostadspolitiken. Vi kan förvänta oss en blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse efter valet. Styrkeförhållandena i och utanför riksdagen efter valet, kommer påverka vilka som blir vinnare och förlorare i en sådan uppgörelse. Det ligger på oss att höja det politiska priset för att röra bruksvärdes- och förhandlingssystemet. Martin konstaterade också att det finns stora problem med dagens bostadspolitik, både vad gäller skatter och finansiering. Men det finns också underliggande trender som inte bara kan lösas med bostadspolitik, andra politikområden måste göra sitt till.

Till styrelseledamöter för två år valdes Helena Frisk (ordförande), Marianne Svensson, båda Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Pekka Ovaska, Falun, Mats Gustafsson, Karlstad och Cim Johansson, Borlänge. Katharina Sjöström, Mora, Kim Jansson, Mariefred och Anders Hördin, Katrineholm kvarstår ytterligare ett år i styrelsen

Årsmötet antog ett uttalande som slog fast att vi hyresgäster måste ställa krav på samtliga politiska partier att de tydligt ska verka för en fungerade och rättvis bostadsmarknad för alla. Det gäller finansiering och skatter, men också frågor om hur vi bygger och planerar våra städer och hur medborgare och hyresgäster kan ges större delaktighet och inflytande. Vi ska få politikerna att förstå att det måste byggas mer och att det som byggs måste ha rimliga hyror, så att hyresgästerna kan känna sig trygga i sitt boende, både ekonomiskt och fysiskt. Vi ska helt enkelt få politikerna att ta parti för människan!

För ytterligare information kontakta Annakari Berglund, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66