Tillväxt i Mölndal, för vem?

Tisdagen bjöd på regn och rusk, men på Mölndals Stadsbibliotek hettade det till ändå. Som en del av Hållbarhetsveckan i Mölndal bjöds det nämligen på debatt med titeln ”Bästa möjliga Mölndal varje dag, för vem?”.

Representanter från Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna mötte lokala aktörer i en debatt kring Mölndals tillväxt och utmaningarna den för med sig. För hur hållbart är egentligen Mölndal och för vem byggs det?

Lyftkranar och byggstängsel skvallrar om Mölndals tillväxt och inflyttningen sker i ungefär samma takt som de nya och ofta dyra bostäderna står klara. Förra året var Mölndals folkökning procentuellt störst i länet med hela 1656 nya invånare i kommunen. Samtliga politiker pratade om en önskan att Mölndal skulle vara en stad för alla. Men trots viljan att skapa en så kallad blandstad var det snålt med exempel på hur detta faktiskt ska uppnås.

  • Det är kul att höra alla dessa fina ord om att bygga en blandstad. Jag hoppas bara att detta också ska visa sig rent operativt snart, sa Hyresgästföreningens regionchef, Pedram Kouchakpour.

Stefan Gustavsson (S) talade om utmaningarna i att bygga ett Mölndal där alla har råd att bo och medgav att det kan göras mer för att anpassa och reglera de nya bostadshusen så att de bättre matchar plånboken hos exempelvis pensionärer och studenter. Han berättade om hur han till viss del förvånats över hur många barnfamiljer som, trots de höga hyrorna, ändå bosatt sig i just Mölndals nyproduktioner.

  • Detta kan och ska kanske framförallt ses som en indikation på behovet av bostäder, sa han.

Debatten rörde sig framförallt mellan den glädje och oro som finns kring hur stadsförändringarna ska påverka Mölndals befintliga invånare och stadens identitet. Ingrid Fredriksson, chefredaktör för Mölndals-Posten, berättade att många är rädda att tappa det ”gamla vanliga Mölndal”. Lars Gahrn, Historiker på Mölndal Museum riktade skarp kritik mot politikerna och kallade Mölndals tillväxt ett exempel på ett nationellt misslyckande som tvingar äldre ur sina hemkommuner då de inte längre har råd att bo kvar. Han uppmanade även till en bättre omvårdnad av redan befintliga byggnader istället för att riva och ersätta med nytt och dyrt.

  • Sverige tog under lång tid inte ansvar för kommande bostadsfrågor, vilket i sin tur lett till att vi nu har en mängd ackumulerade bostadsfrågor att ta tag i, konstaterade Pedram Kouchakpour.

Med vissa orosmoln på himlen avslutades debatten med en panel som överlag var överens om att framtidens Mölndal får lov att kosta just nu till förmån för en stad som ska hålla i längden, för alla.

Text: Lisa Mäki