Succé för bostadspolitiskt "event" i Borlänge!

På måndagen ordnade Hyresgästföreningen ett häftigt bostadspolitiskt ”event” i hotell Galaxen i Borlänge. Samtliga partier från ”dalabänken” i riksdagen ställde upp med representanter. Dessutom kom flera lokala politiker från länet. SSU och Muf var särskilt inbjudna och hade två ”dueller” under eftermiddagen, med särskilt fokus på ungas boende. Ett hundratal intresserade hyresgäster från hela Dalarna hade mött upp.

Eftermiddagen inleddes med en kort frågesport där politikerna fick testa sina kunskaper om Hyresgästföreningen. Det blev lite blandade resultat, men det visade sig att Kristdemokraterna hade mest kunskap om föreningen. Sedan var dags för politikerna att komma i hetluften. Partierna fick två och två sätta sig i ”Heta stolen”, där de fick svara på ett antal viktiga frågor, av moderator Niclas Johansson. De fick till exempel frågor om de var för eller emot marknadshyror, om fenomenet ”Social housing” är bra eller dåligt, om hur man kan öka byggandet av hyresrätter och hur man ska få till nya lägenheter med hyfsade hyror. Svaren skilde sig åt en del, men det fanns också enighet kring en del frågor. Många partier pratade sig varma för enklare byggregler och snabbare kommunala planprocesser. Vänstern och Socialdemokraterna lovade behålla den svenska modellen med förhandlade hyror och bruksvärdesystem, medan allianspartierna pratade mer om en ”friare hyressättning”. Moderaterna pratade sig varma för att förtäta i centrum och bygga högre hus, gärna hyresrätter. Centern och Liberalerna pratade mycket om fler hus i trä, som ett miljömässigt och effektivt sätt att bygga. Miljöpartiet förde fram det hållbara boendet, med fokus på både sociala och miljömässiga aspekter. På frågan om vad partierna vill göra för att vi ska få fler människor att bosätta sig i Dalarna gav Sverigedemokraterna det något uppseendeväckande svaret att de inte vill att Dalarnas befolkning ska öka. Alla övriga partier var eniga om att det både behövs fler bostäder och mer dalfolk i framtiden och bland annat Centerpartiet replikerade blixtsnabbt och sa att vi kommer inte att klara framtidens arbetsmarknad om vi inte blir fler invånare.

Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, recenserade inläggen från politikerna, utifrån Hyresgästföreningens agenda. Hon delade ut både plus- och minuspoäng!

Flera deltagare uttryckte spontant att det var en mycket intressant eftermiddag och efterlyste uppföljning och fler samtal och diskussioner kring bostadsfrågan inför valet. Hyresgästföreningen kommer också att ordna fler arrangemang i kommunerna i länet där politiker och hyresgäster får möjlighet att träffas och samtala om hemmet och bostaden. ”Ta parti för människan” är Hyresgästföreningen budskap till alla partier inför valet!

Mer information fås av Annakari Berglund, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66