Kristofer Lundberg ny regionordförande i västra Sverige

Vid helgens årsmöte i Hyresgästföreningen västra Sverige valdes Kristofer Lundberg till ny regionordförande. Han efterträder Bengt Svensson som efter åtta år lämnar regionordförandeposten.

Nyvalde ordföranden Kristofer Lundberg fick 60 procent av ombudens röster vilket gav honom en klar och tydlig majoritet.

– Det känns jätteskönt att jag valdes med en så stor majoritet, det gör att jag känner uppskattning från ombuden, säger Kristofer Lundberg.. Men jag har känt stort stöd för min kandidatur under hela nomineringsperioden.

– Min kandidatur har även skapat stort intresse utanför vår organisation, men där har det inte fokus varit på de bostadspolitiska frågorna vilket jag tycker är synd.

För det är just bostadspolitiken och vikten av att göra bostadsfrågan till en av det kommande valets viktigaste frågor som står i centrum för den nyvalda ordföranden.

– Vi har ju Hyresgästernas Dag nu närmast den 5 maj som blir vår valupptakt, säger han.

Kristofer Lundberg har de senaste åren varit ordförande för Hyresgästföreningen Angered. Han är också en ledande kraft inom Rättvisepartiet Socialisterna. Ett engagemang som fått vissa att ifrågasätta hans kandidatur. Men själv tror han inte att det kommer att hindra honom från att ha samtal med olika politiska företrädare i sin nya roll.

– Jag tror att jag är den förtroendevalde i regionen som suttit på flest möten med andra politiker. Jag möter stadsdelsnämnd och kommunpolitiker nästan på veckobasis och diskuterar. Vi ska förhandla och prata med alla. Men det handlar också om styrkeförhållanden. Med en aktiv och utåtriktad rörelse utanför förhandlingsbordet har vi en bättre utgångspunkt. Det var så Hyresgästföreningen byggdes upp, säger Kristofer Lundberg i en intervju i vår medlemstidning Hem & Hyra.

På årsmötet valdes även flera nya ledamöter in i regionens styrelse och Bengt Svensson, regionstyrelsens ordförande sedan 2010, avtackades med blommor och en varm och lång applåd.

– Ja vill tacka alla förtroendevalda och anställda för de fantastiska resultat vi nått under de här åtta åren, och jag önskar den nya styrelsen lycka till, säger han.