Bostadsbrist i centrum för politisk debatt i Varberg

Alla politiska partier i Varberg tror sig kunna lösa problemen med bostadsbristen. Men det kommer knappast att kunna ske de närmaste åren. Det framkom vid gårdagens bostadspolitiska debatt där åtta av kommunfullmäktiges partier deltog.

Igår kväll samlades ett fyrtiotal intresserade Varbergsbor I Folkets Hus för att lyssna på vad politikerna i Varberg har för bostadspolitik och hur de vill komma tillrätta med bostadsbristen. Debatten arrangerades av Hyresgästföreningen.

Varberg är en växande stad. Bara under 2017 fick staden 887 nya invånare enligt siffror från SCB (Statistiska Centralbyrån) och enligt kommunens egna prognoser kommer Varberg att ha närmare 80 000 invånare runt år 2030.

Men det ställer stora krav både på utbyggd kommunal service och inte minst på ett ökat antal bostäder i en stad som redan lider av bostadsbrist. Något som inte minst märks på kötiden hos allmännyttiga Varbergs Bostad. Sedan år 2010 har kötiden nästintill fördubblats.

Men enligt kvällens moderator Marie Lindén, bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen, är politikerna ändå optimistiska inför framtiden.

- Samtliga politiker i Varberg har en framtidstro, och de säger att de kommer att kunna lösa bostadsförsörjningen i kommunen, även om det kanske inte kommer att ske i närtid, sammanfattar Marie Lindén.

Andra ämnen som debatterades under kvällen var bland annat behovet av fler hyresrätter och behovet av att bygga billigare så att även människor med vanliga inkomster har råd att bo.