Hyresrätten är bäst för jobben

I går inledde Moderaterna sin partistämma här i Örebro. Vi hoppas att landets samlade moderater tar tillfället i akt att diskutera bostadsfrågan. För 60 procent av Sveriges befolkning bor i dag en kommun som har brist på bostäder. Och framförallt saknas det hyresrätter.

Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas boende visar att 248 000 unga vuxna i åldern 20- 27 år saknar en egen bostad. För att tillgodose det behovet skulle det behövas 163 000 nya bostäder.

Bostadsbristen får även konsekvenser för samhället. Det visar en rapport av Maria Brandén från Stockholms universitet: Arbetslösa som hyr sin bostad är mer benägna att flytta till ett annat län än arbetslösa som äger sin bostad. Hyresrätten är alltså bäst för jobben.

En stor del av problemet med att få igång hyresrättsbyggande stavas skatter. I dag beskattas en hyresrätt med 2 000 kronor mer i månaden än en villa eller bostadsrätt. Det gäller både befintliga bostäder och nybyggnation. Regeringen har nu uppmärksammat problemet och har beslutat att tillsätta en utredning i frågan. Det är positivt och en mycket efterlängtad utredning.

Men det brådskar. Bostadsbristen ökar stadigt. En hjälp på traven för moderaterna och regeringen är därför att studera de förslag som vi tillsammans med Fastighetsägarna och SABO tagit fram: En skattereform för hyresrätten som skulle göra de ekonomiska villkoren mellan boendeformerna likvärdiga.

- Slopad fastighetsskatt
Fastighetsföretagen betalar idag skatt på både den vinst som uppstår och för själva ägandet av fastigheten. Ta bort dubbelbeskattningen genom att slopa fastighetsskatten på hyresrätter.

- Införandet av skattefria underhållsfonder Kostnaderna för fastigheternas underhåll kan variera stort över åren, samtidigt som hyresnivån bör hållas jämn. Inför skattefria underhållsfonder för hyresrätter så att framtida kostnader och löpande intäkter matchas.

- Införandet av låg moms på hyran Fastighetsägare betalar moms på i princip alla varor och tjänster. Hyrorna bör beläggas med en låg moms. Det stämmer väl överens med grundtanken att momsen ska betalas av slutanvändaren.

Vi ser fram emot utredningen om de orättvisa skattevillkoren och hoppas att regeringen tar till sig våra förslag. För görs inget kommer hyresrättsbyggandet fortsatt att vara lågt. Samtidigt som resten av den gigantiska generationen av 90-talister knackar på dörren och behöver någonstans att bo.

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Lars-Åke Larsson, regionordförande Region Mitt