Hyresgäster tvingas betala för ombyggnaden av Stortorget

Varje år tvingas Östersundsbostäder lämna över miljoner i koncernbidrag till Östersunds kommun. Istället för att kunna renovera och underhålla fastigheterna, används pengarna bland annat till att underhålla gator, bygga om Storsjöbadet och det nya Stortorget. Samtidigt ökar renoveringsbehovet i fastigheterna.

Genom Östersunds kommuns ägardirektiv tvingas Östersundsbostäder varje år lämna ifrån sig bidrag till kommunkassan. Pengar som skulle kunna användas till de växande renoveringsbehov som Östersundsbostäder har.

- Varje år omförhandlas hyrorna för hyresgästerna och varje år motiverar Östersundsbostäder sitt krav på höjning med att behövs för att kunna renovera lägenheterna, säger Anne-Christine Strömberg, ordförande i Hyresgästföreningen Östersund.

De senaste fem åren har Östersundsbostäder fått lämna ifrån sig 200 miljoner kronor[1]. Om man jämför det med kostnaden för att bygga om Stortorget innebär det att hyresgästerna kunnat bygga 5 stycken nya torg.

- Det räcker inte med att hyresgästernas pengar används till annat än där behoven finns, det vill säga renovering och underhåll, säger Anne-Christine Strömberg. Som hyresgäst i allmännyttan får du dessutom betala två gånger för kommunens underhåll och ombyggnationer. En gång genom kommunalskatten och en gång genom din hyra.

Den 20 maj protesterar Hyresgästföreningen i Östersund mot att hyresgästernas pengar bekostar kommunens byggprojekt genom att dela ut information i Lillänge handelscentrum mellan kl.14.00 och 17.00.

För mer information, kontakta:

Anne-Christine Strömberg, Ordförande Hyresgästföreningen i Östersund, tfn 070-659 64 85


[1] 2008: 26 miljoner kronor

2007: 22 miljoner kronor

2006: 41 miljoner kronor

2005: 41 miljoner kronor

2004: 70 miljoner kronor

Uppgift enligt Östersundsbostäders årsredovisning. Redovisas som koncernbidrag.