Hyresgästföreningen om S opinionsras: ett svek som kostar

Socialdemokraterna fortsätter tappa väljare visar SCB:s nya partisympatiundersökning. Enligt Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder köper inte väljarna vilka kompromisser som helst.

– Det är tydligt att regeringen saknar svar på viktiga frågor om framtiden. Frågan om att värna hyrorna var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Få accepterar att de kapitulerade i förhandlingarna och släppte fram marknadshyror. Om de hade lyckats förhandla till sig en bostadspolitik som faktiskt gett ett ökat byggande av bostäder vanligt folk har råd med hade nog opinionen sett annorlunda ut, säger Marie Linder.

Överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna innehåller bland annat marknadshyror i nyproduktion, vilket innebär att fastighetsägarna ges makten att själva sätta hyrorna för nya hyresrätter. Även hyrorna för de existerande hyresrätterna ska ses över av en statlig kommission med syftet att ändra hur hyrorna sätts. Inför valet drog Socialdemokraterna nytta av Hyresgästföreningens rapporter och underlag i debatter och utspel om bland annat marknadshyror.

–Många hyresgäster upplevde partiet som allierad, som någon att lita på i striden för fler hyresrätter och rimliga hyror. Våra medlemmar såg partiets vallöften som en garant för trygghet men nu blir det i stället precis tvärtom. Svikna vallöften svider alltid men värst av allt är den bristande tilltro som detta för med sig, säger Marie Linder.