Seminarium: Ny rapport om unga vuxnas boende presenteras i riksdagen

Emma Hult (MP) ordförande i civilutskottet, och Larry Söder (KD) vice ordförande i civilutskottet bjuder in till ett lunchseminarium torsdagen den 14 november i riksdagen. I 22 år har Hyresgästföreningen med rapporten ”Unga vuxnas boende” undersökt hur unga vuxna bor och vill bo i Sverige. Årets rapport presenteras den 14 november kl 12:00 vid ett riksdagsseminarium.

Årets rapport har fokus på bostadsbrist kopplat till olika utsatthetsindikatorer, till exempel arbetslöshet och osäkra boendeformer, bland unga vuxna.

Rapporten är framtagen utifrån en undersökning gjord av Enkätfabriken, där flera tusen unga vuxna mellan 20 och 27 år har svarat på frågor om hur de bor, sin boendeekonomi, hur de vill bo, och hur de ser på sina möjligheter på bostadsmarknaden.

12:00-12:30: Presentation av rapporten Unga vuxnas boende 2019

  • Stefan Runfeldt, utredare på Hyresgästföreningen

12:30-13:00 Panelsamtal: Hur påverkar bostadssituationen unga vuxna 2019?

  • Emma Ringqvist, ordförande för jagvillhabostad.nu
  • Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
  • Linda Jonsson, analytiker på Veidekke
  • Ola Palmgren, förbundsstyrelseledamot i Hyresgästföreningen

13:00-13:30 Panelsamtal: Vad är en bostadspolitik för unga vuxna?

  • Emma Hult (MP), bostadspolitisk talesperson och ordförande för riksdagens civilutskott
  • Larry Söder (KD), bostadspolitisk talesperson och vice ordförande för riksdagens civilutskott
  • Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson och ledamot i riksdagens civilutskott
  • Cecilie Tenfjord Toftby (M), ledamot i riksdagens civilutskott

Moderator: Johan Sjöholm, redaktionschef för Hem & Hyra

Tid: Torsdagen 14 november, kl. 12:00 – 13:30, lunchmacka serveras från 11:45.

Plats: Riksdagshuset Östra, lokal RÖ 2:10, Entré Riksgatan 2 (medtag legitimation och kom i god tid för inpassering genom riksdagens säkerhetskontroll)

Anmälan är obligatorisk och görs senast den måndagen den 11 november till: larry.soder@riksdagen.se

Varmt välkommen!