​Medlem i Hyresgästföreningen sparade 9 500 kronor

Efter utflytt kom det ett brev från hyresvärden, där han krävde 15 500 kronor av den tidigare hyresgästen. Med hjälp av Hyresgästföreningen sänktes beloppet till 6 000 kronor.

När en hyresgäst i Växjö flyttade ut från sin lägenhet i september 2018 gjordes en avflyttningsbesiktning. Punkterna i besiktningen omvandlades till krav och hyresvärden skickade kravet om ersättning på cirka 15 500 kronor till hyresgästens nya adress. Beloppet innefattade arbete och materialkostnader då hyresgästen under hyrestiden själv bytt både toalett och handfat i badrummet.

Hyresgästen som är medlem i Hyresgästföreningen kontaktade rådgivningen för hjälp.

– Hyresgästen poängterade att både den gamla toalettstolen och handfatet fanns sparade och vi ansåg inte att hyresgästen behövde ta hela kostnaden då det ändå var hyresgästen som bekostat inköpen från början, säger Ena Hodzic, processjurist på Hyresgästföreningen region Sydost.

Medlemmen bestred kravet och hyresvärden tog ärendet vidare till Växjö tingsrätt.

– Under den muntliga förberedelsen kunde vi komma fram till en förlikning som bägge parter kände sig nöjd med, fortsätter Ena Hodzic.

Med hjälp av Hyresgästföreningen sänktes kravet från 15 500 kronor till 6 000 kronor och hyresgästen sparade 9 500 kronor.

För mer information, kontakta gärna:

Ena Hodzic, processjurist Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 21
E-post: ena.hodzic@hyresgastforeningen.se