Fler ärenden gav 1,2 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna

Hyresgästföreningens medlemmar i södra Halland och norra Skåne fick förra året hjälp av juridikenhet i uppåt 130 olika boendetvister med sin hyresvärd. Det gjorde att det sammanlagt sparades exakt 1 192 237 kronor åt medlemmarna, vilket är 29% mer än under 2016.

– Det visar att Hyresgästföreningen som organisation i allra högsta grad behövs och att våra medlemmar verkligen har nytta av den enorma kompetens vi har här. Samtidigt är det viktigt att nämna att det finns ett stort antal ärenden som bidrar till enorm medlemsnytta, men som inte går att mäta i pengar, säger Lillemor Nordhöj som är chef för Hyresgästföreningens juridikenhet i region norra Skåne.

Det var även totalt fler antal rådgivningar och ärenden i regionen under det gångna året. De uppgick till hela 5850 stycken, vilket är en ökning med 34% från föregående år.

– Bristen på hyresrätter kan vara en orsak till att antal ärenden ökade under förra året. Med bostadsbrist är det inte lika lätt för hyresgäster att byta bostad om de är missnöjda med hemmet eller hyresvärden, förklarar Lillemor.

Olika typer av ärenden där medlemmar fått tillbaka pengar:

  • Ersättning för hinder och men i nyttjanderätten. Det vill säga när hyresgästen inte har kunnat använda sin lägenhet fullt ut. Det kan handla om brister eller att man haft en vattenskada men det kan också vara för att man har haft störningar i sitt boende.
  • Återbetalning av depositioner som hyresvärdar tagit vid tecknandet av nytt hyresavtal som hyresvärdar vägrat att återbetala vid avflyttning.
  • Skadeståndskrav som minskat eller återkallats vid prövningar i tingsrätten.