​Hyresgästföreningen summerar 2019 i Kalmar län

Halva året har gått och i årets sommarsummering minns vi tillbaka på månaderna som gått i Kalmar län. Vi minns tillbaka och sträcker på ryggen till alla tillfällen där medlemskapet gjort skillnad. Kommer ni ihåg:

Nya möjligheter för gårdsföreningarna i Kristineberg
Samarbetet mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Byggebo ökar i Oskarshamn. De tidigare gårdsföreningarna läggs ned och nu öppnas det upp nya möjligheter för engagemang i friare former genom Hyresgästföreningen.

Hyresgäst reagerade på kraftig hyreshöjning
Plötsligt fick en hyresgäst i Kalmar information om kommande hyreshöjning. Den nuvarande hyran på cirka 6 000 kronor per månad skulle höjas till 10 000 kronor. Efter hjälp från Hyresgästföreningen kom hyresgäst och hyresvärd fram till en lösning bägge parter kände sig nöjda med.

Så mycket sparar Hyresgästföreningens medlemmar
När regionens jurister och ärendehandläggare summerat året som gått visar det sig tydligt att medlemskapet kan göra skillnad. Under 2018 sparade Hyresgästföreningen region Sydost 2 550 939 kronor åt sina medlemmar. Över en halv miljon mer mot 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se