​Högst elnätsavgift hos hyresgäster med E.ON i Jönköpings län

Priserna fortsätter att stiga och efter den senaste Nils Holgersson-rapporten har hyresgäster hos E.ON den högsta elnätsavgiften. I Jönköpings län är det hyresgäster i Aneby och Gnosjö som drabbas.

För hyresgäster boende i Aneby eller Gnosjö kommun hamnar årets elnätsavgift på 119,6 öre per kilowattimme (kWh) inklusive moms. Det är den högsta avgiften i länet och ligger också högre än medelvärdet nationellt, 93,9 öre per kWh.

Kommunerna som sticker ut i länet har en sak gemensamt, elnätsleverantören är E.ON, och därigenom ser prisutvecklingen helt lika ut för bägge kommunerna. Hade hyresgästerna bott i grannkommunen Jönköping hade de endast behövt betala 56,6 öre per kWh, vilket också är kommunen med billigast elnätsavgift i hela Hyresgästföreningen region Sydost.

– Det är tragiskt hur kostnaderna kan skjuta i höjden så pass. Regeringen skärpte reglerna för elnätsföretagens intäktsramar augusti 2018. Visst har kostnadsökningen minskat något nationellt men här ser jag inte att elleverantören efterföljer förordningen, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Fakta:
Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen,
Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i
medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är
priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen,
Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenterna. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se