​Gislaved har lägst höjning av elnätsavgiften på en femårsperiod

Priserna fortsätter att stiga men i Hyresgästföreningen region Sydost finns det ljusglimtar. Enligt den senaste Nils Holgersson-rapporten har Gislaved den lägsta höjningen under en femårsperiod.

Från 2014 till 2019 ökar elnätsavgiften med endast 5,1 procent i Gislaved. I jämförelse med det nationella medelvärdet, 27,4 procent, sticker kommunen ut rejält.

Prisökningen från 2018 till 2019 visar sig vara obefintlig och i dag betalar hyresgästerna 76,4 öre per kilowattimme inklusive moms.

– Vi kan konstatera att priser faktiskt inte behöver skjuta i höjden. Regeringen skärpte reglerna för elnätsföretagens intäktsramar augusti 2018. I vår region ser vi att det faktiskt efterföljs på flera håll, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Fakta:
Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen,
Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i
medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är
priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen,
Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenterna. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se