​Hyresgästföreningen summerar 2019 i Kronoberg

Halva året har gått och i årets sommarsummering minns vi tillbaka på månaderna som gått i Kronobergs län. Vi minns tillbaka och sträcker på ryggen till alla tillfällen där medlemskapet gjort skillnad. Kommer ni ihåg:

Sommarjobb i Växjö ska öka ungas engagemang
Under sommarveckorna 25, 26 och 27 jobbar ungdomar i åldern 16-17 år aktivt med boendefrågan i Växjö. Ungdomar får chansen att se över intresset hos övriga ungdomar, var och hur hittar vi ingångar för att nå dem och hur ser deras frågeställningar ut.

Hyrde i andra hand – fick tillbaka 22 000 kronor 
En medlem i Växjö hyrde en lägenhet i andra hand. Efter 11 månader ifrågasattes hyran som hög. Med hjälp från Hyresgästföreningen blev medlemmen kompenserad från förstahandshyresgästen.

Så mycket sparar Hyresgästföreningens medlemmar
När regionens jurister och ärendehandläggare summerat året som gått visar det sig tydligt att medlemskapet kan göra skillnad. Under 2018 sparade Hyresgästföreningen region Sydost 2 550 939 kronor åt sina medlemmar. Över en halv miljon mer mot 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se