Bred samling i kommande demonstration mot regeringens angrepp på fackföreningar och hyresgäster

I Stockholmsområdet samlar flera fackföreningar, välfärdsnätverk, Hyresgästföreningen och unga klimataktivister till en protest mot regeringens politik.

– Att angripa anställningstryggheten i ett läge där fackföreningar och anställda redan är hårt pressade av otrygga anställningar och brister i arbetsmiljön är helt fel väg att gå, säger Gunnar Westin, facklig företrädare för Seko Stockholm.

– Att införa marknadshyror i nyproduktion kommer inte på något sätt att lösa bostadsbristen, det kommer enbart att förvärra den boendesegregation som redan finns, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Politiken med skattesänkningar åt dom rika och minskade intäkter för välfärden kommer att undergräva förtroendet för den redan helt otillräckliga politiken för att ställa om klimatet, säger Janine O’Keeffe, engagerad i Klimataktion.

Mot bakgrund av Januariavtalets 73 punkter för ökade klyftor, otrygghet och angrepp på samhällets svaga grupper samlar Välfärdsalliansen, en ny koalition av sociala progressiva rörelser, för en utåtriktad demonstration. Fackligt aktiva, engagerade hyresgäster, välfärdsivrare och unga strejkande klimataktivister gör nu gemensam sak, och detta är bara början.

Demonstrationen äger rum torsdag den 16 maj kl.17:00 med samling på Sergels torg och gemensam marsch till Mynttorget, utanför riksdagshuset.

De krav och den plattform som binder samman Välfärdsalliansen finns att läsa i eventet för demonstrationen på Facebook. Klicka här för att komma dit.

Hör gärna av er till någon av nedanstående för att få intervjuer, kommentarer etc.

Hälsningar

Simon Safari
ordförande Hyresgästföreningen region
070-301 61 50

Gunnar Westin
vice ordförande Seko Stockholm
076-138 35 39

Janine OKeeffe
Klimataktion
070-401 78 39

Elin Gauffin
Nätverket Rädda Hyresrätterna
073-509 06 84