Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet

Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder.

–Det är ett underbetyg till den svenska bostadspolitiken att lite drygt 4 av 5 kommuner uppger att det råder bostadsbrist. Och när det råder brist, då är det de mest utsatta som drabbas; låginkomsttagare, unga, nyanlända och äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Hyresrätter är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma. Många kommuner påpekar att det finns ett behov av större lägenheter, och då framför allt större hyresrätter.

–Under de senaste åren har det varit stort fokus på byggande av små lägenheter, men enkätresultaten visar att det inte löser problemet för alla hushåll. Bristen på stora hyreslägenheter med många rum, för familjer som inte kan eller vill köpa hus, är stort. Hindret, enligt enkätsvaren, ligger i de höga kostnaderna, och här behövs en politik som tar krafttag för bättre konkurrens och finansieringsvillkor för att få ner kostnader och pris, säger Martin Hofverberg.

I likhet med 2017 svarar cirka 70 procent av kommunerna att höga produktionskostnader är en av de främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet. En annan förklaring som ungefär hälften av kommunerna uppger är brist på detaljplan på attraktiv mark.

–Vi delar kommunernas problembeskrivning. Under förra mandatperioden utreddes både finansieringsfrågan  och frågan om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  som föreslog nya finansieringsmöjligheter samt hårdare krav på kommunerna att planera efter behov. Dags för regeringen att agera, avslutar Martin Hofverberg.