Hyresgästföreningen: Fel att sälja till företag som konceptrenoverar

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen. Renoveringsformen kallas för konceptrenoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet spridd över landet.

2015 sålde kommunala AB Bostäder i Borås 911 lägenheter till Victoria Park, en av hyresvärdarna som ingår i rapporten. Hyresgästföreningen varnade redan då för att företagets affärsidé innebär bristfälliga renoveringar samtidigt som hyresnivåerna går upp.

– När kommuner vill sälja äldre bestånd i allmännyttan är det ofta företag specialiserade på konceptrenoveringar som står i kö. Vi såg detta i Borås 2015 och varnade redan då för de långsiktiga konsekvenserna som visas i rapporten. Marknadsvärdet på fastigheter skruvas upp vilket gör att det blir mindre av bostäder som många har råd med samtidigt som det finns en underhållsskuld genom att nytt kakel sätts upp med gamla rör på insidan. Att det långsiktigt och tekniskt inte är så klokt säger sig självt. Vi måste värna de bostäder vi har och äger gemensamt och se till att de renoveras ansvarsfullt, säger Lennart Derehag, regionordförande på Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Samtidigt framhåller Lennart Derehag att det ur företagens perspektiv inte behöver vara fel, men att kommunerna borde prioritera andra värden än kortsiktig vinst. Att ansvaret ligger hos kommunpolitikerna.

– Vi sa redan då att felet inte är att köpa utan att sälja. Här vilar ansvaret tungt på kommunpolitikerna att tänka igenom både en och två gånger hur konceptrenoveringar rimmar med den kommunala bostadspolitikens målsättningar i övrigt. Vi önskar så klart ett ökat fokus på långsiktigt ansvar för dagens och morgondagens hyresgäster och på att skapa goda förutsättningar för privata aktörer som tillsammans med allmännyttan vill se till att det istället byggs fler nya bostäder, säger Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta.

Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41