Hyresgästföreningen kritiserar renoveringar hos privata hyresvärdar

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen. Renoveringsformen kallas för Konceptrenoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet spridd över landet.

– Det har blivit en affärsmodell att höja hyran och höja marknadsvärdet på fastigheten, utan att göra något åt det egentliga upprustningsbehovet. För hyresgästerna innebär detta nya ytskikt men gamla stammar, och det finns inte pengar kvar när de riktigt stora renoveringarna behöver göras, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Företagen får goda resultat trots eftersatt underhåll 

Hyresgästföreningens rapport visar att kostnaden för underhåll i de konceptrenoverande företagen halveras vid ett förvärv, jämfört med snittet för kommunalt ägda bostadsbolag. Därefter sjunker kostnaderna för underhåll ytterligare. Samtidigt går det bra för bolagen och de ekonomiska resultaten ökar. Detta beror främst på uppskrivning av fastigheternas marknadsvärde. I ett av bolagen utgör uppskrivna fastighetsvärden 95,1 procent av resultatet före skatt.

– Vi ser, när vi gjort denna granskning, att marknadsvärdena i de utvalda bolagen har stigit med anmärkningsvärda belopp. Detta samtidigt som det underliggande underhållet, exempelvis stambytet, i många fall uteblir och lämnas till framtida ägare att hantera. En potentiell ny finansiell bubbla växer i Sveriges miljonprogram när hyresvärdar genomför konceptrenoveringar istället för att ta sitt långsiktiga ansvar, säger Marie Linder, förbundsordförande för hyresgästföreningen.

Konceptrenoveringar leder till ökad segregation

Enligt intervjustudien i Hyresgästföreningens rapport leder konceptrenoveringarna till att resurssvaga hushåll trängs undan när hushåll med starkare ekonomi flyttar till de ytskiktsrenoverade lägenheterna. På så sätt ökar boendesegregationen.

Rapporten presenteras vid ett frukostseminarium

Hyresgästföreningens rapport om konceptrenoveringar presenteras vid ett frukostseminarium i Stockholm på morgonen den 7 maj.

Margareta Björkvald och Peter Olsén, rapportförfattare
Petter Jurdell, Affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun
Chris Österlund, Vd Botkyrkabyggen
Ulf Viktorsson, Vd Modexa Bostadsförädling

Moderator: Caroline Szyber, tidigare ordförande för riksdagens civilutskott

Tid: Tisdagen 7 maj kl 08:30-09:30 (frukost serveras från kl 08:00)
Plats: TCO-huset, Linnégatan 18 i Stockholm.

Seminariet livesänds på Hyresföreningens Facebooksida: https://www.facebook.com/hyresgastforeningen/