Sommarjobb i Växjö ska öka ungas engagemang

Under sommarveckorna 25, 26 och 27 kommer Hyresgästföreningen region Sydost anställa tio ungdomar i åldern 16-17 år, som får i uppdrag att söka upp andra ungdomar och ställa frågor om boendet.

Syftet är att ge Hyresgästföreningen region Sydost en inblick i vad det är ungdomarna ser som viktiga värden i boendet. Hyresgästföreningen vill öka kännedomen hos ungdomar om att Hyresgästföreningen kan vara en förening även för dem.
– Idag är medelåldern bland förtroendevalda i Hyresgästföreningen betydligt högre än medelåldern bland medlemmarna. Det är viktigt att även unga är med och påverkar, säger Anders Wall, strateg inom verksamhetsutveckling på Hyresgästföreningen.

Sommarjobbarna arbetar under ledning av processledare från AD Tillsammans som ansvarar för att planera och lotsa sommarjobbarna genom uppdraget. Under tre veckor kommer sommarjobbarna arbeta tillsammans med att utforska frågeställningar som handlar om ökat medlemsengagemang.
– Vi vill att fler unga ska engagera sig i Hyresgästföreningen och vi behöver utvecklas. Förhoppningsvis ger detta projekt insikter som kan leda oss i vårt fortsatta arbete och kanske kan vi även finna en och annan som vill engagera sig eller skapa någon verksamhet som vi lokalt kan stötta, säger Anders Wall.

Resultatet av ungdomarnas arbete kommer presenteras och användas som en inspirationskälla för Hyresgästföreningens kommande verksamhetsplanering.

Engagemangsjakten startade som ett pilotprojekt i Stockholm förra sommaren, och fortsätter nu i Växjö.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Wall, strateg inom verksamhetsutveckling på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 88
E-post: anders.wall@hyresgastforeningen.se