Hyresgäst reagerade på kraftig hyreshöjning

Plötsligt fick en hyresgäst i Kalmar information om en hyreshöjning. Den nuvarande hyran på cirka 6 000 kronor per månad skulle höjas till 10 000 kronor per månad. Efter hjälp från Hyresgästföreningen blev höjningen inte fullt så drastisk.

I mars fick en hyresgäst i Kalmar information om kommande hyreshöjning. Hyresvärden hade på eget bevåg ansett att hyran var för låg och meddelade därför en höjning på 4 000 kronor per månad, vilket skulle innebära en hyreshöjning från nuvarande cirka 6 000 kronor till 10 000 kronor per månad. Hyresgästen som blev chockad av beskedet vände sig till Hyresgästföreningen för hjälp.

– Det visade sig att hyresgästen inte fått någon hyreshöjning på länge och jag tyckte därför det var lämpligt att utföra en bruksvärdering. Hyran de hade idag var låg och det var inte orimligt med en hyreshöjning men vi ansåg inte att den skulle vara så hög som hyresvärden önskade, säger Kaj Raving, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

En bruksvärdering genomförs för att se över vilken hyra som är rimlig för lägenheten. Bruksvärdet är värdet på lägenheten utifrån olika kriterier som till exempel storlek, standard och läge. Det är vad hyresgäster i allmänhet värderar som avgör hur mycket de olika kriterierna spelar in och grundtanken är att lika lägenhet ska ha lika hyra. Efter värderingen kunde man konstatera att i jämförelse med andra objekt skulle hyran höjas men inte så kraftigt som hyresvärden själv beslutat om.

– Efter en överenskommelse med hyresvärden blev den nya hyran 8 000 kronor i månader, säger Kaj Raving.

Tack vare Hyresgästföreningen kunde hyresgästen spara cirka 2 000 kronor per månad.

För mer information, kontakta gärna:

Kaj Raving, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 99
E-post: kaj.raving@hyresgastforeningen.se