Förhandlingar sparade drygt 100 miljoner åt hyresgästerna

Nu är i stort sett alla hyresförhandlingar klara i södra Skåne för förhandlingssäsongen 2018–2019. Att hyrorna har förhandlats inom ramen för det svenska hyresförhandlingssystemet har inneburit att drygt 100 miljoner kronor har sparats åt hyresgästerna i södra Skåne. I hela landet har 1,4 miljarder sparats genom förhandlingarna.

Under förhandlingssäsongen har Hyresgästföreningen förhandlat fram ny hyra för över 100 000 hyreslägenheter i södra Skåne. Den genomsnittliga höjningen blev 1,71 procent. Hyresvärdarna begärde i genomsnitt höjningar på över 3 procent. Förhandlingsresultaten blev mellan 0,89 och 2,2 procent.

– Förvaltningskvalitet, BNP och prognoser om stigande räntor har varit uppe för diskussion i årets förhandlingar, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Det högsta yrkandet kom från Trelleborgshem och där blev resultatet en höjning på 1,6 procent från den 1 januari 2019, samt en höjning på 1,9 procent från den 1 januari 2020.

– Det har varit oväntat höga yrkanden generellt i hela landet, så också i södra Skåne, och förhandlingarna har varit utdragna. Förhandlingsklimatet har präglats av det politiska läget och debatten om marknadshyror, säger Joakim Lund.

För mer information, kontakta:
Joakim Lund, förhandlingschef, 010-459 23 33
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15