​Tvåårsavtal för nya hyror i Vårgårda

Nu har de lokala parterna, Vårgårda Bostäder och Hyresgästföreningen, valt att acceptera ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén. Medlingsbudet innebär att hyrorna höjs i genomsnitt med 2,3 procent räknat från 1 mars 2019 samt med 2,3 procent från 1 januari 2020. Vårgårda Bostäders ursprungliga krav var 6,3 procent för 2019.

– Vi är nöjda med medlarnas bud. Det är långt under de 6,3 procent som bolaget ville ha från början, och bör ge goda förutsättningar att klara kostnadsökningar och fortsatt underhåll. Även om det är en betydande höjning får det ändå anses som en rimlig nivå, säger Jesper Lissmark, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

För en tvåa på 60 kvadrat med beståndets snitthyra och genomsnittlig höjning på 2,3 procent innebär det ett hyrespåslag med 113 kronor i månaden räknat retroaktivt från mars 2019 samt med drygt 110 kronor i månaden från 1 januari 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Lissmark, förhandlare
0767-98 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41