​Hyresgästföreningen ser med oro på utförsäljningsplaner i Uppsala

Uppsala kommun har vid en presskonferens offentliggjort planer på försäljning av Gottsunda och Storvreta centrum, samt delar av sitt lägenhetsbestånd.

-Det här är något vi ser med stor oro på, säger Jens Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta.

-Att sälja ut delar av allmännyttans bestånd är ingen långsiktigt hållbar lösning. Allmännyttan är ett otroligt viktigt redskap i kommunens bostadsförsörjnings-uppdrag, och vi ser att bland annat förvaltningskvaliteten är bättre med en allmännyttig ägare än med en privat.

-Dessutom är det människors hem man pratar om när det handlar om att sälja ut delar av lägenhetsbeståndet. Vi möter alltid oroliga medlemmar och boende i sådana här situationer, som undrar över hur deras framtida boende kommer att bli.

- Det finns ett otal exempel på när allmännyttiga bolag säljer till privata aktörer med garantin att man säljer till någon som ska ta ett långsiktigt ansvar. Medan det i själva verket blir ett kortvarigt ägandeskap med nya försäljningar som följd. För de boende innebär det en ökad otrygghet, sämre kvalitet i underhåll och förvaltning och ett minskat inflytande över det egna boendet.

- Särskilt orolig är jag i det här fallet för de boende i Uppsala Kommuns Fastighets AB:s bostäder, som riskerar att få en hyresvärd vars fokus är kommersiell fastighetsutveckling. Jag har svårt att tro det skulle bli en långsiktigt seriös bostadsfastighetsägare. Bättre vore om det beståndet överfördes till Uppsalahem, säger Jens Nilsson.