Mariehus får klartecken att höja hyrorna

Efter beslut i Hyresmarknadskommittén kan Mariehus nu höja hyrorna med 2,68 procent. Den nya hyran gäller retroaktivt från den 1 mars.

Mariehus och Hyresgästföreningen lyckades, trots medlingshjälp, inte enas om 2019 års hyror utan förhandlingarna strandade. I stället avgjordes tvisten av Hyresmarknadskommittén som beslöt att hyrorna får höjas med 2,68 procent vilket parterna är tvungna att acceptera.

Inför förhandlingen ville bolaget höja hyran med 3,7 procent och hänvisade till sin svaga ekonomiska ställning, låga hyror och stora underhållsutmaningar. När Hyresgästföreningen hade granskat underlaget samt bolagets planer för service och underhåll kunde parterna enas om att hyrorna behövde höjas. Men man var inte överens om nivån.

– Det har varit en svår förhandling eftersom vi som parter haft olika bilder av bolagets ekonomiska utmaningar och de bakomliggande orsakerna. Hyresgästföreningen anser inte att det ekonomiska läget är fullt så mörkt som bolaget påstår, förklarar Magnus Elsing förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Hyresmarknadskommitténs beslut innebär att hyran för en genomsnittlig tvåa går upp omkring 135 kronor och hamnar på 5 057 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Magnus Elsing, förhandlare

010-459 14 14

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41