​Vårgårda Bostäders hyror till medling

Hyresgästföreningen och Vårgårda Bostäder har inte kunnat enas i förhandling om nya hyror och tar nu hjälp genom central medling i Hyresmarknadskommittén. Vårgårdabostäder ingångskrav i förhandlingen var en höjning med 6,3 procent. Hyresgästföreningen menar att en rimligare nivå ligger på 1,8 procent.

– Vårgårda Bostäders yrkande var extremt högt. Vi har tagit steg och närmat oss varandra i förhandlingen, men bolaget har inte kunnat möta oss på en nivå som är rimlig för hyresgästerna, säger Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De främsta kostnadsökningarna Hyresgästföreningen kan se är avskrivningar och hyresbortfall som beror på nyproduktion och renoveringar. I övrigt ligger driftkostnaderna i nivå med andra bolag i regionen av motsvarande storlek. Hyresgästföreningen kan inte se att detta sammantaget motiverar bolagets höga hyreskrav.

– Vi ser så klart positivt på att det byggs nya lägenheter. Vi anser dock att bolaget får räkna med att vissa kostnader inte kan finansieras genom de årliga hyreshöjningarna. Projekten bär som utgångspunkt sig själva och kommer att leda till större intäkter i framtiden. ­Vi har sträckt oss så långt vi har kunnat för att få rimliga hyreshöjningar som ger förutsättningar för underhållsarbeten och ser till hyresgästernas bästa, säger Jesper Lissmark.

Hyresmarknadskommittén är ett tvistlösningsorgan mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen i SABO som hjälper till att medla mellan de lokala parterna om en tvist uppstår.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Lissmark, förhandlare
0767-98 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41