​Missförstånd gav medlemmen pengar tillbaka

En familj i Jönköping var tvungna att lämna sin lägenhet en natt på grund av saneringsarbete. Familjen tog in på hotell helt ovetande om hyresvärdens ersättningslägenheter. Efter kontakt med Hyresgästföreningen gick hyresvärden med på att ersätta familjen.

Hyresgäster med en lägenhet i Jönköping fick information om att de behövde flytta ut under tiden lägenheten sanerades och tog in på hotell. Ibland går det snabbt med informationen och den här gången blev det fel i flera led gällande kommunikationen. Vad hyresgästerna inte visste var att hyresvärden hade flera fullt möblerade lägenheter redo.

– Hyresgästerna hörde av sig till mig när de förstod att de inte skulle bli fullt ersatta för kostnaderna av hotellövernattningen, säger Mariana Lesic, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Enligt hyreslagen är inte hyresvärden skyldig att ordna en ersättningslägenhet vid exempelvis en renovering. Däremot har hyresgästen rätt till en hyresnedsättning för de dagar hyresgästen inte kan nyttja sin lägenhet.

Hyresgästerna i Jönköping fick efter kontakt med hyresvärden en ersättning om 351 kronor, vilket var den uträknade dygnhyran. Hyresgästerna hörde av sig till Hyresgästföreningen som kontaktade hyresvärden.

– Eftersom hyresvärden hade ersättningslägenheter och menade att han informerat hyresgästerna om dem, blev det ett svårt dilemma. Hyresgästerna kände sig besviken på hur det hela gått till och till slut erbjöd sig hyresvärden genom goodwill utöka ersättningen. Det slutade med att hyresgästerna fick ytterligare 500 kronor i hyresnedsättning, säger Mariana Lesic.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Lesic, ärendehandläggare Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 32
E-post: mariana.lesic@hyresgastforeningen.se