Hyresgästföreningen kritisk till vinstuttag på 133 miljoner från MKB

Koncernbolaget Malmö Stadshus AB har beslutat att göra ett vinstuttag på 133 miljoner från MKB i samband med MKBs bolagsstämma. Det innebär att varje hushåll som bor i lägenhet hos MKB bidrar med närmare 6000 kronor extra till Malmö stad i år.

Uttaget från MKB är planerat till 133 657 080 kronor. MKB har cirka 23 000 lägenheter i Malmö, en tredjedel av hela hyresbeståndet i staden. Det innebär att varje hushåll i en hyreslägenhet hos MKB i praktiken bidrar med 5811 kronor extra till Malmö Stad i år. Det motsvarar 484 kronor per månad, under ett helt år.

– Kommunal verksamhet ska inte extrafinansieras av MKBs hyresgäster, utan av alla oavsett boendeform, säger Inga-Karin Dentz, föreningsordförande i Hyresgästföreningen Malmö östra. Birgitta Tügel, ordförande i Malmö västra håller med och fortsätter: Nu blir det istället en form av dubbelbeskattning av hyresgästerna som får betala en gång till.

Hyresgästföreningen ställer sig kritisk till att resurser som borde gå till nuvarande och framtida hyresgäster används till annan kommunal verksamhet.

– Det råder bostadsbrist och MKB har redan ställt in byggandet av lägenheter i år för att de inte tyckte sig ha pengar att fortsätta. Då är det orimligt att ta pengar från MKB och dess verksamhet, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne. MKB har begärt förhandling om att höja hyrorna. När vi nu ser att kommunen planerar att plocka ut stora summor från MKB underlättar det knappast hyresförhandlingarna, avslutar Kenneth Gustavsson.

Kontakt
Kenneth Gustavsson, ordförande i region södra Skåne
kenneth.gustavsson@hyresgastforeningensskane.se
070-471 43 14

Malin Hole, verksamhetsutvecklare
malin.hole@hyresgastforeningen.se
072-219 41 29