​Nya hyror hos Enköpings Hyresbostäder klara

Nu är förhandlingarna om 2019 års hyror hos Enköpings Hyresbostäder klara. 

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 1,65 procent för flertalet lägenheter, med ett snitt på 1,52 %. Fastigheten Korsängen 4:1 med adress Korsängsgatan 63 A – C höjs med 2 %. Fastigheten Korsängen 5:4 med adresser Sadelmakargatan 1, 3, 5, 4 – 28 höjs med 0,7 %.

Höjningen träder i kraft den 1 mars. Höghuset Sadelmakargatan 11 undantas från höjning.

- Bolagets yrkande låg en bit för högt för oss att acceptera, så förhandlingarna behövde några vändor. Men vi har haft en bra dialog med bolagets företrädare. Vi är också glada över den samverkan som vi ser kommer att fortsätta mellan oss och bolaget. Det tror vi är till gagn för hyresgästerna i det längre perspektivet, säger Bo Andersson, ordförande i Hyresgästföreningen Enköping och tillika ordförande i förhandlingsdelegationen. 

-Överenskommelsen innebär visserligen en för många kännbar hyreshöjning, och vi vet att det finns hyresgäster som lever på små marginaler, men höjningen ligger ändå i paritet med omgivande kommuner, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

----------------------------------------
Kontakt: 
Bo Andersson, ordförande Hyresgästföreningen Enköping och i förhandlingsdelegationen, 070-773 48 22
Lena Jansson Nordin, förhandlare Hyresgästföreningen, 072-714 58 16