Stubo höjer hyrorna

Förhandlingen mellan kommunägda Stubo och Hyresgästföreningen om 2019 års hyror är klar. Bolaget höjer hyrorna retroaktivt med 2,25 procent från den 1 januari.

Stubo, Ulricehamns kommunala bostadsbolag, hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,35 procent. Bolaget hänvisade bland annat till höjda kostnader samt ett ökande underhållsbehov.

Inför förhandlingen granskade Hyresgästföreningen Stubos bokslut och budget samt tittade närmare på bolagets planer för service och underhåll. Parterna var överens om att Stubo behövde höja hyrorna för att täcka de ökade kostnaderna och öka underhållsnivån. De var dock inte överens om hur stor höjningen behövde vara.

–Till slut lyckades vi enas om en höjning som hamnade på betydligt lägre nivå. Hyreshöjningen, tillsammans med effektivare drift och förvaltning, ger Stubo bra förutsättningar för att klara de utmaningar bolaget har när det gäller underhåll. På sikt kommer detta alla hyresgäster till del, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en hyra på 5 130 kronor i månaden, innebär en hyreshöjning på 115 kronor.

Förhandlingen omfattade 988 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Magnus Elsing, förhandlare
0702-02 39 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41