​Färre barn vräks i Blekinge

4 barn vräktes från sina hem i Blekinge under 2018, det är 70 procent färre barn mot 2017. Glädjande siffror från Kronofogden enligt Hyresgästföreningen.

– Vi har en lång väg kvar men vi är helt på rätt väg, säger Björn Johansson, ordförande på Hyresgästföreningen region Sydost.

2008 införde dåvarande regering en nollvision för vräkning av barnfamiljer i Sverige. Kronofogden lämnar halvårsvis statistik på hur vräkningarna ser ut och i Blekinge har vräkningar med barn inblandade minskat med 70 procent från 2017 till 2018.

– Det är statistik som visar att Blekinge är på rätt väg. Även om så klart inga barn alls ska behöva utsättas för en vräkning, säger Björn Johansson.

I Hyresgästföreningen region Sydost ingår länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland. Totalt har det under 2018 vräkts 43 barn, i jämförelse med 2017 då det vräktes 53 barn kan man enligt Kronofogdens statistik se en förbättring. I flera län går siffrorna neråt och i Blekinge har man nått det bästa resultatet.

– En vräkning innebär i de flesta fall att man inte betalat sin hyra. Hamnar man i en sådan situation är det jätteviktigt att man som hyresgäst agerar direkt, säger Jennifer Myrén, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Hamnar du som hyresgäst i en svår situation där du inte kan betala hyran, tipsar Jennifer om följande steg som är bra att följa:

  • Ser du att du kommer ha svårt att betala hyran en månad; kontakta din hyresvärd direkt. Be att få skjuta upp betalningen eller att få en avbetalningsplan, ofta är det något hyresvärden uppskattar. Tänk på att alltid få en skriftlig bekräftelse, ifall du skulle behöva bevisa överenskommelsen.
  • Om du fått ett kravbrev från din hyresvärd för att du inte betalat hyran; kontakta din hyresvärd direkt. Det kan fortfarande gå att skjuta upp betalningen eller få en avbetalningsplan. Som medlem bör du kontakta Hyresgästföreningen för hjälp och stöd.
  • Om du fått brev från Kronofogden; kontakta Kronofogden direkt. Som medlem bör du även kontakta Hyresgästföreningen för hjälp och stöd.
  • Det finns hjälp att få, till exempel av kommunen, bara man efterfrågar den.

Så här ser siffrorna ut för region Sydost länsvis:

2017          2018

Blekinge              13              4

Gotland                2               0

Jönköping            5               0

Kalmar                 9               20

Kronoberg           1                2

Östergötland        23             17

Hela listan (från 2008-2018): https://kronofogden.se/statistikvrakning.html

För mer information, kontakta gärna:

Jennifer Myrén, ärendehandläggare Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 65
E-post: jennifer.myren@hyresgastforeningen.se

Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-159 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se