​Nya hyror förhandlade med Tranemobostäder

Från och med 1 mars höjs hyrorna i Tranemobostäder med 2,45 procent. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Tranemobostäder lyckats enas i förhandlingarna. Behov av ett kraftigt utökat underhåll och kostnadsökningar ligger bakom uppgörelsen. Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen som ger bra förutsättningar för bolaget att klara sina åtaganden.

– Priser stiger och taxor höjs vilket gör att det blir mindre resurser över till underhållsbehov som stadigt växer. Underhållsnivån behöver fortsatt öka för att bättre kunna möta behoven och hyresgästernas förväntningar. Årets hyreshöjning tillsammans med effektivare drift och förvaltning ger Tranemobostäder bra förutsättningar för att att bibehålla nivån och att ha möjlighet att öka den. På sikt kommer detta alla hyresgäster till del, kommenterar Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en lägenhet hos Tranemobostäder på 60 kvadratmeter och med beståndets snitthyra på 4 718 kronor i månaden innebär det ett hyrespåslag med 116 kronor i månaden.

Avtalade hyror är låsta under tolv månader.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
0702-12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41