Ingen höjd hyra i Svenljunga

- Svenljunga bostäder har fattat ett klokt och väl avvägt beslut, kommenterar Hyresgästförenings förhandlare, Ann-Christin Josefsson. 

Årets förhandlingar var snabbt avklarade. Bolagets styrelse fattade beslut om att inte kräva någon höjning. 

- De allmännyttiga bostadsbolagen spelar en viktig roll i samhället. De måste ha koll på sina kostnader och bedriva en effektiv förvaltning, säger Ann-Christin Josefsson. Efter rekonstruktionen har man sett att det finns utrymme, och att de ändå kan lägga pengar på underhåll. Det ger hyresgästerna bra boende och bra service till rimlig kostnad.

För mer information kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010-459 14 26