​Alingsåshems hyror till medling

Hyresgästföreningen och Alingsåshem har inte lyckats enas i årets förhandlingar om nya hyror. Parterna har trots ett bra förhandlingsklimat till slut nått en gräns där de inte har kunnat enas om hyrorna. Nu söker de lokala parterna medlingshjälp genom Hyresmarknadskommittén.

Hyresgästföreningens slutbud i förhandlingen låg på 1,7 procent. Detta bud stod mot Alingsåshems slutbud på 2,5 procent. Fortfarande ett högt krav, menar Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Vi har ansträngt oss för att komma överens men till slut nått en gräns för vad vi kan acceptera som en rimlig hyreshöjning. Alingsåshems bud skulle innebära den högsta höjningen i regionen. Och det ska ses mot bakgrund av att Alingsåshem har en god ekonomi och en prognos som visar på ett mycket gott resultat för 2018. Vi ser inte att det finns grunder för en så stor höjning.

Jesper Lissmark menar att Hyresgästföreningens slutbud ger täckning för Alingsåshem.

– Vi anser att vårt bud innebär att Alingsåshem får bra förutsättningar för det kommande året. Vi hoppas att Hyresmarknadskommitténs medlare gör en liknande bedömning av läget och föreslår en rimlig lösning på situationen.

Hyresmarknadskommittén är ett tvistlösningsorgan mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen i SABO som hjälper till att medla mellan de lokala parterna om en tvist uppstår.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Lissmark, förhandlare
0767-98 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41