Skurupshem vill höja hyran för sina hyresgäster

Skurupshem vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,5 procent. Bolaget vill att höjningen ska gälla från den 1 april 2019.

– Vi har inte fått något underlag från Skurupshem men kravet är högt med tanke på kostnadsutvecklingen på orten och övriga ekonomiska förutsättningar. Hyresgästföreningens mål är en rimlig hyresjustering, säger Sara Wallmark, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Senast Skurupshem höjde hyran var den 1 april 2018. Då blev höjningen 1 procent.

För mer information, kontakta:
Sara Wallmark, förhandlingsledare, 010-459 23 39
Lisa Eliasson, biträdande förhandlingsledare, 010-459 23 49