​Viskaforshem vill hyresförhandla

Från och med 1 april vill Viskaforshem höja hyrorna med 3 procent. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för bland annat den kraftiga ökningen av den kommunala VA-taxan, men framförallt ett starkt växande underhållsbehov i det äldre fastighetsbeståndet.

Hyresgästföreningen anser det är ett högt krav.

– Kommunala taxor och underhållsbehov ligger bakom kravet. Det är ändå ett förhållandevis högt yrkande. Vi skall nu analysera företagets ekonomi, rådande ekonomiska förutsättningar för 2019 och enkätsvar från hyresgäster. Det är många hushåll som har det tufft. En kännbar hyreshöjning påverkar hela samhällsekonomin och det är av vikt att båda parter tar sitt ansvar i förhandlingen för en hyresrätt som är långsiktigt hållbar, kommenterar Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet hos Viskaforshem på 60 kvadratmeter och med beståndets snitthyra på 4 833 kronor i månaden skulle med bolagets krav få ett hyrespåslag med drygt 145 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
0702-12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41