Klar förhandling: Ny hyra för Kvidingebyggens hyresgäster

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget AB Kvidingebyggen. Från och med den 1 april 2019 höjs hyrorna med 1,65 procent.

– Förhandlingen innebär alltid en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor har fått komma till tals och blivit lyssnade på. Höjningen har bland annat sin grund i ökade kostnader för taxor och underhåll, men även generella kostnadsökningar inom fastighetsbranschen, säger Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

AB Kvidingebyggen äger och förvaltar cirka 400 lägenheter i Åstorps kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

– AB Kvidingebyggen är ett bolag som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt och har ambitioner att underhålla i befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete, säger Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För mer information, kontakta:
Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42