​Hyrorna klara med Västerviks Bostads AB

Från den 1 mars 2019 höjs hyrorna hos Västerviks Bostads AB med 1,8 procent. Bolaget hade yrkat på en höjning med 2,5 procent. Uppgörelsen sträcker sig över två år och innebär även att hyrorna höjs med 1,8 procent från den 1 mars 2020.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär att en lägenhet som tidigare kostade 5 000 kronor i månaden nu får en hyra på 5 090 kronor. Efter nästa års justering har samma lägenhet en hyra på 5 182 kr.

Bakgrunden till höjningen är ökade kostnader - fjärrvärmen har gått upp med 3 procent, ökningar av både de fasta och rörliga kostnaderna för el, ökade personalkostnader och ökade kostnader för reparationer och fastighetsskötsel.

P-platser, garage och carportar lämnas med oförändrad hyra både 2019 och 2020. Lokaler med förhandlingsordning höjs, likt bostäder, med 1,8 procent 2019 och 2020.

För mer information kontakta:

Joel Jonsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 56
E-post: joel.jonsson@hyresgastforeningen.se