​Så mycket sparar Hyresgästföreningens medlemmar

2 550 939 kronor. Så mycket sparade Hyresgästföreningen region Sydost åt sina medlemmar under 2018. Ett glädjeväckande resultat då det är över en halv miljon mer mot 2017. Till exempel har medlemmar fått hjälp med att bestrida orimliga krav från sina hyresvärdar.

Hyresgästföreningen är indelad i olika regioner och Sydost består av Kalmar län, Östergötlands, Jönköpings län, Kronobergs, Blekinge och Gotland. Samtidigt som regionen sparat över 2,5 miljoner kronor åt hyresgästerna har medlemsantalet ökat samt störningsärendena minskat, en bedrift enligt Ingrid Buskas, regionsjurist:

– Jag är mer än nöjd. Resultatet visar vilket bra arbete vi gör tillsammans.

Jurister och ärendehandläggare i region Sydost räknar varje år ihop hur mycket de sparar åt medlemmarna i rena pengar. Det kan till exempel handla om en hyresgäst som fått en faktura sänkt, som har sluppit betala en månadshyra eller som har fått ersättning på grund av en brist.

– Många av våra ärenden handlar inte direkt om pengar. Att man till exempel får bo kvar i sitt hem efter en uppsägning går inte att räkna i pengar och att få en brist åtgärdad är så klart ett värde i sig, även om man inte alltid kan få någon ersättning. Vi tycker ändå att det är ett tydligt sätt att visa på nyttan av att vara medlem. Dessutom är det sporrande för oss som arbetar med ärendena, säger Ingrid Buskas.

Det finns mängder av exempel där medlemskapet gör nytta. Som medlem finns Hyresgästföreningen till både som stöd vid tvister, ombud i hyresnämnden eller tingsrätten, en hjälpande hand vid engagemang eller som motpart till hyresvärden vid hyresförhandling.

För mer information, kontakta gärna:

Ingrid Buskas, regionsjurist Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 18
E-post: ingrid.buskas@hyresgastforeningen.se