Höjda hyror för hyresgäster hos Vellingebostäder

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Vellingebostäder är klar. Resultatet blev en hyreshöjning på 1,68 procent från den 1 februari 2019.

– Genom förhandling har vi kommit fram till en nivå som är rimlig för båda parter. Vellingebostäder har haft kostnadsökningar för bland annat taxor. De senaste åren har de satsat på underhåll av sina fastigheter och kommer att fortsätta med det framöver, säger Mujo Mujanovic, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet som idag har en hyra på 7000 kronor kommer att kosta 118 kronor mer i månaden efter att hyresjusteringen har börjat gälla.

För mer information, kontakta:
Mujo Mujanovic, förhandlingsledare, 010-459 17 33
Mikael Grönvall, biträdande förhandlingsledare, 010-459 23 20
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15