Sälj inte människors hem i Rannebergen!

I ett öppet brev till Göteborgs kommunfullmäktige uppmanar Hyresgästföreningens regionordförande Bengt Svensson politikerna att säga nej till försäljningen av allmännyttans lägenheter i Rannebergen.

"Öppet brev till ledamöter och ersättare i Göteborg Stads kommunfullmäktige

Sälj inte människors hem i Rannebergen!

Hej!

Den 7 december ska kommunfullmäktige ta beslut om en försäljning av 289 lägenheter i Rannebergen ur Bostadsbolagets bestånd till den privata fastighetsägaren Victoria Park. Jag ber dig ta en minut och läsa igenom detta brev innan du bestämmer dig för hur du vill bidra till samhällets utveckling. Jag vädjar till dig att ta ställning mot denna affär.

Hyresgäster i Rannebergen har gått man ur huse för att protestera mot försäljningen. Oron och ilskan i området är stor. Över 2 000 namnunderskrifter har samlats in och fler är på gång. Oron handlar inte minst om den nya hyresvärd som hyresgästerna kan vänta sig om affären röstas igenom.

Victoria Park har som uttalad affärsidé att köpa upp fastigheter med stora renoveringsbehov, ofta i miljonprogramsområden, för att sedan renovera lägenheterna successivt med höga hyreshöjningar som följd. Många hyresgäster oroar sig för om de kommer att kunna bo kvar och vad som kommer att hända med deras lägenheter.

Vår senaste mätning av förvaltningskvalitet visar att de har fog för sin oro. Hyresgästerna hos Bostadsbolaget är mycket mer nöjda med förvaltningen än de boende hos Victoria Park. De sämsta betygen får Victoria Park när det gäller löpande underhåll. En enkel sökning på internet visar att detta är en röd tråd i bolagets fastighetsförvaltning oavsett var i landet du tittar. Är detta ett bolag kommunen ska sälja hyresgästernas hem till? Vad är det Victoria Park egentligen ska tillföra området som inte Bostadsbolaget kan?

Hyresgästerna i Göteborg vill ha stabila och långsiktiga hyresvärdar som bryr sig om sina boende och sätter stadens utveckling framför kortsiktig ekonomisk vinst. Staden behöver fler hyresrätter med rimliga hyror så att alla göteborgare har någonstans att bo. Av dessa skäl behövs allmännyttan mer än någonsin! Och just därför är det kontraproduktivt att utarma Göteborgs kraftfullaste bostadspolitiska verktyg genom att sälja nästan 300 lägenheter.

Motivet för att vilja genomföra affären är att komma över mark för att bygga fler bostäder i Lövgärdet. Vi är positiva till att kommunen vill bygga mer men det kan aldrig ske på bekostnad av hyresgästernas trygghet. Varför vågar inte kommunen pröva andra lösningar som till exempel att tvångsinlösa marken?

Nu står hyresgästernas sista hopp till dig! De boende i Rannebergen vill ha kvar Bostadsbolaget som hyresvärd vilket borde göra dig som kommunpolitiker och ägare till bolaget både glad och stolt. Det borde också få dig att tveka inför affären snarare än att öka din vilja att sälja. Hyresgästerna känner sig oerhört besvikna på de kommunpolitiker som vill sälja deras hem. De känner att processen gått för fort, att de varken blivit informerade eller tillfrågade och att deras oro inte tagits på allvar.

När beslut nu ska fattas hoppas de att du lyssnar, tar till dig av deras berättelser och röstar nej till affären.

Med vänlig hälsning,

Bengt Svensson, regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige"