Hyresgästföreningen protesterar mot utförsäljningen av Skurupshems lägenheter

Skurups kommunstyrelse har sagt ja till att beslutet om utförsäljningen av lägenheter för 250 miljoner hos Skurupshem tas upp i kommunfullmäktig den 25 februari. Hyresgästföreningen är kritisk och kommer att protestera mot utförsäljningen genom att mobilisera medlemmar och hyresgäster för att påverka politikerna.

– Hotet om försäljning av det egna hemmet skapar en stor otrygghet bland hyresgästerna. Att Skurupshem säljer av lägenheter riskerar att leda till att det inte finns tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror. Kortsiktigt kan en utförsäljning ses som en bra affär, men det håller inte i längden. Då är det bättre att summan på borgensåtagandet från kommunen höjs. Vi kommer att vara tydliga med att visa politikerna att en utförsäljning inte är något som hyresgästerna vill, säger Eva Roslund, ordförande i Hyresgästföreningen Skurup.

För mer information, kontakta:
Eva Roslund, ordförande Hyresgästföreningen Skurup, 0705-97 88 98
Anna, Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15