​Uddevallahem vill förhandla om nya hyror

Bostadsstiftelsen Uddevallahem, allmännyttan i Uddevalla, vill höja hyrorna för sina hyresgäster med i genomsnitt 3,53 procent. Och från och med den 1 april 2019. Uddevallahems motiv till kravet är kostnadsökningar.

Uddevallahem uppger i sitt yrkande att de vill se en differentiering av hyrespåslaget mellan olika fastigheter med ett spann mellan 1,82 procent och 4,49 procent.

– Vi kommer nu att granska stiftelsens yrkande och försöka hitta en balanserad hyresuppgörelse fördelad mellan de olika fastigheterna i beståndet, säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en lägenhet på 60 kvadrat med genomsnittshyra i beståndet skulle kravet på 3,53 procent (genomsnitt) innebära ett hyrespåslag med 171 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 4 februari 2019.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
0703 – 13 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41