Klar förhandling: Ny hyra för Ängelholmshems hyresgäster

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Uppgörelsen innebär en höjning med 1,65 procent från och med den 1 februari 2019.

Hyreshöjningen grundar sig främst i ökade kostnader för taxor och underhåll, samt generella kostnadsökningar inom fastighetsbranschen.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är nöjda att i samförstånd nu nått en uppgörelse, säger Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningens region norra Skåne.

Ängelholmshem äger och förvaltar omkring 3 000 lägenheter i Ängelholms kommun vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

För mer information, kontakta:
Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 21
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42