Regeringens besked om skärpta amorteringskrav välkommet

Regeringens besked att de tillmötesgår Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav för hushåll med höga bostadslån är välkommet. Det främsta hindret för att komma in på dagens bostadsmarknad är höga fastighetsvärden.

-Det stora problemet är inte att regeringen går in och skärper amorteringskraven. Det stora problemet är i stället att samhället lät svenska folkets privata skuldsättning öka till dagens omfattning, säger Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen i en kommentar.

- Att det kommer nu är förstås alldeles för sent. Men det gör det inte mindre nödvändigt. Att återigen förankra den privata skuldsättningen i realekonomins utveckling är en förutsättning för finansiell stabilitet, något som samtliga debattörer som är emot förslaget underskattar behovet av.

-Politiken behöver ta ett större grepp om skuldfrågan. När hushållens förmåga att låna begränsas behöver staten kliva in i dess ställe. Vi behöver få på plats ett finansieringssystem som reglerar konjunkturen, inte spär på den, säger Martin Hofverberg.

Utredningen Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder som ska redovisa sitt slutbetänkande senare i höst innehåller förhoppningsvis nycklarna till ett långsiktigt hållbart ramverk för finansiering av bostadsbyggande.

För mer information kontakta

Martin Hofverberg Chefsekonom Hyresgästföreningen 070-547 87 46