Sjöbohems hyresgäster får höjd hyra

Nu har Hyresgästföreningen och Sjöbohem avslutat förhandlingarna om 2019 års hyra. Resultatet blev en hyreshöjning på 1,7 procent från den 1 februari 2019.

– I och med Sjöbohems ekonomiska situation och deras fortsatta satsning på underhåll av lägenheter är det en rimlig uppgörelse. Genom förhandlingar lyckades vi få ner ursprungskravet från 3 procent och dessutom senarelägga höjningen en månad, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet som idag har en hyra på 5000 kronor kommer att kosta 85 kronor mer i månaden efter den 1 februari 2019.

För mer information, kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlare, 010-459 23 30
Lisa Eliasson, förhandlare, 010-459 23 49