Försvara allmännyttan!

I går kväll när Hyresgästföreningen region västra Sverige höll sitt höstfullmäktigemöte antogs enhälligt ett uttalande mot utförsäljningen av allmännyttans lägenheter i Göteborg.

" Den 7 december ska Göteborgs kommunfullmäktige fatta beslut om att sälja ut nära 300 lägenheter i Rannebergen i stadsdelen Angered. Ett beslut som skulle innebära att allmännyttans bestånd i Rannebergen minskar med nära 20 procent.

Planen är att det kommunala Bostadsbolaget säljer 289 lägenheter till privata Victoria Park för att AB Framtiden i sin tur får möjlighet till mark i Lövgärdet. Förslaget som arbetats fram under stort hemlighetsmakeri har provocerat fram stora protester i Rannebergen. Hyresgästföreningens protestmöte samlade 360 hyresgäster och vid förra kommunfullmäktigemötet demonstrerade 200 hyresgäster mot förslaget.

Affären har med rätta fått hård kritik från hyresgästkollektivet då vi känner oro över hur Victoria Park behandlar hyresgäster i andra stadsdelar och städer. Det handlar bland annat om bristande underhåll för nuvarande hyresgäster och totalrenoveringar med chockhöjda hyror för morgondagens hyresgäster.

Hyresgästföreningen i Västra Sverige representerar 77 000 medlemshushåll och uppmanar Göteborgs politiker att säga nej till förslaget på utförsäljning.

Vi är mycket förvånade över att förslaget stöds av Socialdemokraterna med tanke på de egna lärdomarna från 1998. Då såldes tusentals lägenheter till riskkapitalisterna i GE Capital som innebar förödande konsekvenser för de boende och stora vinster för det privata företaget.

Socialdemokraternas Göran Johansson fick en fråga om han ångrat något i sin politiska karriär och svarade då "utförsäljningen av allmännyttan". Nu riskerar dagens socialdemokrati att göra om samma misstag.

Allmännyttan är viktig att värna, vi behöver fler bra och billiga bostäder, inte färre.

Ann-Sofie Hermansson, Socialdemokraterna menar att det inte handlar om att sälja ut allmännyttan eftersom det kommunala Bostadsbolaget fortfarande kommer äga en stor del av Rannebergen, men förslaget handlar i slutändan om så mycket mer än 289 lägenheter. Det handlar om tryggheten i hela stadsdelen och om vad det gör med ett område när vinstintresset kommer först.

Men vi vet också att det pågår diskussioner om att sälja ut ytterligare 3 100 lägenheter de kommande fem åren i Göteborg.

Detta är därför en fråga för hela hyresgäströrelsen. Hyresgästföreningens fullmäktigemöte uppmanar därför hela föreningen att delta på demonstrationen den 7 december kl 15.30 utanför kommunfullmäktiges möte på Svenska Mässan för att försvara allmännyttan och bjuder in alla som delar denna syn.

Idag är det Rannebergen, imorgon är det du."