​Nya hyror hos AB Bostäder förhandlade

AB Bostäder, det största allmännyttiga bostadsbolaget i Borås, och Hyresgästföreningen har enats om en ny uppgörelse om hyror. Hyran höjs i genomsnitt med 1,95 procent från och med den 1 februari 2019. Det är främst ökade kommunala taxor och avgifter som motiverar hyreshöjningen. Det ursprungliga kravet från bolaget sänktes med närmare hälften, och Hyresgästföreningen är relativt nöjda med resultatet som ger bra förutsättningar för bolaget.

– Hyreshöjningen tillsammans med effektivare drift och förvaltning ger AB Bostäder bra förutsättningar för att klara de utmaningar företaget har när det gäller underhåll. Det är viktigt att hyreshöjningarna fortsatt hålls på en måttlig nivå för att hyresrätten ska vara långsiktigt hållbar med hänsyn till såväl ekonomiska som sociala förutsättningar. Och vi är relativt nöjda med den uppgörelse parterna lyckats enas om lokalt, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en snittlägenheten i beståndet på 60 kvadratmeter innebär det en hyreshöjning med 106 kronor i månaden och varierar beroende på lägenhetstyp, från 54 kronor i månaden upp till och med 225 kronor i månaden. Förutom att hyreshöjningen varierar beroende av lägenhetstyp är den även differentierad efter om lägenheten har varmhyra, hyra med individuell mätning av vatten, kallhyra eller om det är en studentlägenhet. De nyproducerade lägenheterna på Våglängdsgatan 19 får inte någon höjd hyra 2019.