Fler medlemmar för åttonde året i rad

Allt fler vill vara medlemmar i Hyresgästföreningen. Sedan 2010 har medlemsantalet ökat med 3 900 personer i region Sydost. Jönköpings län hade vid årsskiftet 2018/2019 15 457 medlemmar, vilket är 2 811 fler än för åtta år sedan.

Hyresgästföreningen region Sydost, där Jönköpings län ingår, hade 2018 en medlemsökning för åttonde året i rad. Antalet medlemmar i hela regionen steg förra året med 683 till 72 584 medlemmar.

– En stor medlemsökning för åttonde året i rad visar att vi som organisation jobbar med rätt saker. Hyresgästerna vill vara medlemmar hos oss, säger David Petersén, enhetschef för medlemsutveckling på Hyresgästföreningen.

Att Hyresgästföreningen förhandlar hyror och ger medlemmarna hyresjuridisk hjälp är de största anledningarna till att fler vill bli medlemmar.

– Allt fler ser nyttan i att vara medlem. Det ger en trygghet i boendet då vi hjälper till med hyresförhandling och ger hyresjuridisk hjälp om man kommer i konflikt med sin hyresvärd, säger David Petersén.


Fakta: Antal medlemmar i Hyresgästföreningen region Sydost

2018: 72 584

2017: 71 901
2016: 71 721
2015: 70 694

2014: 70 255

2013: 70 133
2012: 69 395

2011: 69 129

2010: 68 684


Antal medlemmar i Jönköpings län:

2018: 15 457

2017: 14 895

2016: 14 508

2015: 13 558

2014: 13 206

2013: 13 196

2012: 12 887

2011: 12 795

2010: 12 646

För mer information, kontakta:

David Petersén, enhetschef för medlemsutveckling på Hyresgästföreningen

Telefon: 010-459 21 11

E-post: david.petersen@hyresgastforeningen.se